Regulamin

Wersja obowiązująca od: 15.04.2024r.

§1 Cel i zakres regulaminu

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z platformy Awesometn, dostępnej pod adresem https://awesometn.com/. Przystąpienie do użytkowania platformy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§2 Warunki korzystania

Dostęp do Awesometn jest możliwy bez konieczności rejestracji, jednak niektóre funkcje mogą wymagać założenia konta i zalogowania się. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności danych konta, w tym hasła.

§3 Prawa i obowiązki użytkowników

Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Awesometn w sposób zgodny z obowiązującym prawem, etyką oraz dobrymi obyczajami. Zabronione jest publikowanie treści nielegalnych, obraźliwych, dyskryminujących lub naruszających prawa innych osób.

§4 Prawa własności intelektualnej

Treści udostępnione na Awesometn są chronione prawem autorskim oraz innymi prawami własności intelektualnej. Użytkownik ma prawo do korzystania z treści wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego.

§5 Ochrona danych osobowych

Awesometn stosuje środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych użytkowników przed nieautoryzowanym dostępem. Pełne informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności serwisu.

§6 Zmiany w regulaminie

Awesometn zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach przez aktualizację daty wejścia w życie na początku dokumentu.