Dyfuzory akustyczne w hali koncertowej
Dyfuzory akustyczne – czym są i jakie mają zastosowanie
17 kwietnia 2021
Poznaj sprawdzone sposoby na rozwijanie kompetencji liderskich
Poznaj sprawdzone sposoby na rozwijanie kompetencji liderskich
27 maja 2021
Show all

Alimenty od dzieci dla rodziców – co warto wiedzieć?

Alimenty od dzieci dla rodziców - co warto wiedzieć?

Alimenty od dzieci dla rodziców - co warto wiedzieć?

Mówiąc o obowiązku płacenia alimentów zwykle mamy na uwadze przede wszystkim wsparcie rodziców na rzecz swoich małoletnich dzieci. Jednak warto zaznaczyć, że obowiązkiem alimentacyjnym mogą także zostać obarczone dzieci względem swoich rodziców.

Kiedy rodzice mogą oczekiwać alimentów od swoich dzieci?

Rodzice mogą się domagać alimentów od swoich dzieci, kiedy zaistnieją określone okoliczności. Przede wszystkim znaczenie ma stan niedostatku rodziców. Jest to bardzo ważna okoliczność. Ważne jest jednak to, aby dzieci miały wystarczające możliwości finansowo – zarobkowe, aby mogły realizować ten obowiązek. 

Warto podkreślić, że niedostatek to stan, w którym rodzice nie mogą zaspokoić swoich najważniejszych potrzeb. Sąd musi dokładnie zbadać sytuację rodziców i przekonać się, że ich potrzeby muszą być pokrywane z alimentów dzieci. 

Z kolei na możliwość zarobkową dzieci składa się:

  1. wynagrodzenie z pracy zarobkowej, 
  2. renta,
  3. emerytura, 
  4. premie, 
  5. odsetki z akcji, 
  6. akcje gromadzone z funduszów bankowych, 
  7. inne dochody. 

Sposoby wsparcia alimentacyjnego 

Zgodnie żyjące rodziny nie muszą wstępować do sądu z pozwem o alimenty od swoich dzieci. Bardzo często dorosłe dzieci same zdają sobie sprawę z tego, w jakich warunkach żyją ich rodzice i sami oferują pomoc. Dobrym rozwiązaniem jest zabranie rodziców do domu lub dostarczenie im niezbędnych środków materialnych, które pozwolą im na godziwe życie. 

Alimenty od dzieci dla rodziców - co warto wiedzieć?
Alimenty od dzieci dla rodziców – co warto wiedzieć?

Niestety nie zawsze jest to takie łatwe. W niektórych sytuacjach, gdy relacje między dziećmi, a rodzicami nie są dobre, konieczne może się okazać sądowe żądanie wypłaty środków na utrzymanie. 

Obowiązki alimentacyjne narzucone przez sąd, nie koniecznie musza się wiązać z koniecznością udzielania świadczeń pieniężnych. Równie dobrym rozwiązaniem może być pomoc w formie dostarczenia żywności, leków, czy opału. 

W przebiegu przewodu sądowego rodzice mają całkowitą swobodę w wyborze dziecka, od którego zażądają alimentów. Może się też zdarzyć, że rodzeństwo, które znajduje się w bardzo dobrej sytuacji finansowej, może zostać zobowiązane do opłacenia alimentów, także mniej zamożnym braciom i siostrom. 

Trudniejsze przypadki 

W niektórych przypadkach zdarza się tak, że rodzice nie interesują się swoimi dziećmi przez całe życie, a nawet je zaniedbywali. Gdy potomstwo dorosło i zaczęło sobie dobrze radzić w życiu, wygodny rodzic żąda alimentów. W takiej sytuacji dzieci mogą odmówić powołać się na obowiązujące przepisy prawne i stwierdzić, że roszczenia rodziców stanowią duże nadużycie i jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. 

Z kolei jeżeli dana osoba znalazła się w niedostatku ze swojej winy np. zaciągnęła na siebie nadmierne zobowiązania kredytowe, których nie była w stanie spłacić, bądź też wpadła w kłopoty w wyniku nadużywania alkoholu, czy innych używek, może to być wystarczającą podstawą do oddalenia powództwa o alimenty. 

Wysokość alimentów 

Wysokości elementów dzieci na rodziców są określane na ogólnych zasadach. W pierwszej kolejności określa się miesięczne potrzeby rodziców. Znaczenie mają także możliwości finansowe osoby, która jest zobowiązana do płacenia alimentów. Jeśli więc dzieci żyją na wysokim poziomie, mogą mieć obowiązek większego wsparcia swoich rodziców. 

W wielu sytuacjach rodzice znajdują się w naprawdę trudnych sytuacjach i nie są w stanie sobie poradzić bez wsparcia finansowego od swoich dzieci, dlatego warto dołożyć wszelkich starań, aby bez pomocy sądu dojść do porozumienia i uniknąć wielu stresujących i nieprzyjemnych sytuacji. 

Autor artykułu
Artykuł został przygotowany przy współpracy z Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Walterowicz specjalizujacej się w prawie podatkowym

Dodaj komentarz