Zwolnienie z kasy fiskalnej
Zwolnienie z kasy fiskalnej
7 kwietnia 2021
Jednolity Plik Kontrolny - podstawowe informacje
Jednolity Plik Kontrolny – podstawowe informacje
7 kwietnia 2021
Show all

Zalety i wady podatku liniowego

Zalety i wady podatku liniowego

Zalety i wady podatku liniowego

Podatek liniowy w Polsce odprowadzany jest przez przedsiębiorców, którzy wybrali taką formę w trakcie rejestrowania działalności bądź złożyli odpowiedni wniosek w Urzędzie Skarbowym do 22 stycznia danego roku. Podatek tego typu ma zarówno wiele zalet, jak i wad. Warto dokładnie je omówić.

Największą zaletą podatku liniowego jest jego stała stawka. Dla osób, które osiągają przychody w znacznych rozmiarach, jest to rozwiązanie zdecydowanie dużo dogodniejsze niż płacenie podatku w skali progresywnej. Zmienna stawka podatku – 18% oraz 32% powyżej kwoty 85 528 złotych – może okazać się niekorzystna dla finansów firmy, dlatego w przypadku dużego prawdopodobieństwa przekroczenia progu warto rozważyć możliwość przejścia na podatek liniowy.

Dużym plusem podatku liniowego jest również możliwość jego prostego obliczenia, bez konieczności korzystania z skomplikowanych wzorów matematycznych czy programów księgowych. Co do zasady wystarcza odliczenie od dochodu (który stanowi różnicę między przychodem a kosztami jego uzyskania) składek na ubezpieczenia społeczne oraz ewentualnych strat, które nastąpiły w poprzednim roku obrachunkowym. Od kwot podatku należnego odejmuje się także 7,75% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (około 256 złotych).

Zalety i wady podatku liniowego
Zalety i wady podatku liniowego

Niestety, konstrukcja podatku liniowego cechuje się także kilkoma wadami. Przede wszystkim niemożliwe jest korzystanie z wielu ulg i zwolnień, które występują w przypadku podatku w skali progresywnej. Nie można między innymi korzystać z ulgi rodzinnej, internetowej oraz wielu innych udogodnień. Dlatego w przypadku osiągania małych lub średnich dochodów zdecydowanie zaleca się pozostać przy podatku progresywnym.

Kwota wolna od podatku nie występuje w przypadku podatku liniowego. Ponadto niemożliwe jest rozliczanie się wspólnie z innymi osobami. Aby korzystać z podatku liniowego, podobnie jak w przypadku stosowania skali progresywnej, niezbędne jest prowadzenie ksiąg rachunkowych lub księgi przychodów i rozchodów. Sprawia to, że rozliczenia są bardziej skomplikowane niż w przypadku wyboru karty podatkowej lub ryczałtu.

Podatek liniowy polecany jest przedsiębiorcom, którzy generują pokaźne zyski. Warto wstępnie przekalkulować, czy kwota zaoszczędzona przez zmianę formy opodatkowania będzie wyższa niż suma ulg, które przysługują w przypadku wyboru skali progresywnej.

Dodaj komentarz